Klassisk Ørepynt/Classic Earrings

Art.nr E15 Sølv, glass/Silver, glass. Pris/Price 100,- NOK

Art.nr E1 Sølvkrok og glass/Silver & glass. Pris/Price 100,- NOK

Art.nr E2 Sølv, glass og hematit/Silver, glass & hematite. Pris/Price 100,- NOK

Art.nr E3 Sølvkrok, glass og kobber/Silver, glass & copper. Pris/Price 100,- NOK

Art.nr E4 Håndlagete glassperler, lakkert tre,messing/Silver, handmade glassbeads, paintet wood, brass. Pris/Price 150,- NOK

Art.nr E5 Sølvkrok, glass, perlemor/Silver, glass, pearl. Pris/Price 150,- NOK

Art.nr E6 Sølvkrok, sølv, glass, lakkert tre/Silver, glass, painted wood. Pris/Price 100,- NOK

Art.nr. E7 Kriurgisk stål, glass/Steel, glass. Pris/Price 100,- NOK

Art.nr E8 Sølv, glass/Silver, glass. Pris/Price 150,- NOK

Art.nr E9 Kirurgisk stål, onyx, lakkert tre/Steel, onyx, painted wood. Pris/Price 150,- NOK

Art.nr E10 Sølv, glass/Silver, glass. Pris/Price 150,- NOK

Art.nr E11 messing, glass/Brass, glass. Pris/Price 150,- NOK

Art.nr E12 Sølv, glass/Silver, glass. Pris/Price 100,- NOK

Art.nr E13 Sølv, glass/Silver, glass. Pris/Price 150,- NOK

Art.nr E14 Sølv, glass/Silver, glass. Pris/Price 100,- NOK

Art.nr E16 Sølv, glass, kobber/Silver, glass, copper. Pris/Price 150,- NOK

Art.nr E17 Sølv, glass, kobber/Silver, glass, copper. Pris/Price 150,- NOK

Art.nr E18 Messing, glass/Brass, glass. Pris/Price 100,- NOK

Art.nr E19 Sølv, kobber, glass, hematit/Silver, copper, glass, hematite. Pris/Price 150,- NOK

Art.nr E20 Sølv, stål, glass/Silver, steel, glass. Pris/Price 100,- NOK

Art.nr E21 Stål, glass,onyx/Steel, onyx, glass. Pris/Price 100,- NOK Art.nr E22 Stål, glass,onyx/Steel, onyx, glass. Pris/Price 150,- NOK

Art.nr E23 Messing, glass/Brass, glass. Pris/Price 100,- NOK

Art.nr E24 Sølv, glass, hematit/Silver, hematite, glass. Pris/Price 100,- NOK

Art.nr E25 Sølv, stål, glass/Silver, steel, glass. Pris/Price 100,- NOK

Art.nr E26 Messing, glass,/Brass, glass. Pris/Price 100,- NOK

Art.nr E27 Messing, glass/Brass, glass. Pris/Price 100,- NOK

Art.nr E28 Messing, glass/Brass, glass. Pris/Price 100,- NOK

Art.nr E29 Messing, glass/Brass, glass. Pris/Price 100,- NOK

Art.nr E30 Stål, onyx glass/Steel, onyx glass. Pris/Price 150,- NOK

Art.nr E31 Kirurgisk stål, glass/Steel, glass. Pris/Price 100,- NOK

Art.nr E32 Kirurgisk stål, glass/Steel, glass. Pris/Price 150,- NOK

Art.nr E33 Kirurgisk stål, glass/Steel, glass. Pris/Price 150,- NOK

Art.nr E34 Kirurgisk stål, glass/Steel, glass. Pris/Price 100,- NOK

Art.nr E35 Messing, glass/Brass, glass. Pris/Price 100,- NOK

Art.nr E36 Sølv, onyx, glass/Silver, onyx, glass. Pris/Price 150,- NOK

Art.nr E37 Sølv, kobber, glass, ferskvannsperle/Silver, copper, fresh water pearl, glass. Pris/Price 200,- NOK

Art.nr E38 Sølv, ferskvannsperle/Silver, fresh water pearl. Pris/Price 100,- NOK

Art.nr E39 Sølv, glass/Silver, glass. Pris/Price 100,- NOK

Art.nr E40 Messing, glass/Brass, glass. Pris/Price 100,- NOK

Art.nr E41 Stål, onyx, glass/Steel, onyx, glass. Pris/Price 100,- NOK

Art.nr E42 Messing, glass/Brass, glass. Pris/Price 100,- NOK

Art.nr E43 Sølv, glass/Silver, glass. Pris/Price 100,- NOK

Art.nr E44 Stål, hematit, glass/Steel, hematite, glass. Pris/Price 150,- NOK

Klikker du på et bilde, får du opp et større format, samt informasjon om produktet. Oppgi artikkelnummer ved bestilling på epost littavart@gmail.com
Touch a Photo, and you will see a bigger one, and get Information about the Product. Please state Art.nr. for the Products when order on Email