Håndlagede fiskefluer/Handmade Flies for Flyfishing

Gaveeske med 5 forskjellige håndlagete fiskefluer/Gift Box with 5 different Flies for flyfishing: Skogmaur/Forest Ant, Flygende skogmaur/Flying Forest Ant, Stankelbein/Daddy Longlegs, Europea og Vårflue/Streaking caddies. Art.nr. 11020 Pris/Price N.Kr 250,-

Flygende Skogmaur/Flying Wood Ant Art.nr.11001 Pris 10 stk/Price 10 flies 200,- NOK

Skogmaur/Forest Ant Art.nr.11002 Pris 10 stk/Price 10 flies 200,- NOK

Europea med grønn kropp/Europea Green Body Art.nr. 11003 Pris 10 stk/Price 10 flies 200,- NOK

Palmer Mygg/Mosquito Art.nr. 11004 Pris 10 stk/Price 10 flies 200,- NOK

Stankelbein/Daddy Long Leg Art.nr. 11005 Pris 10 stk/Price 10 flies 400,- NOK

Streaking Caddie grønn kropp/Green Body Art.nr. 11006 Pris 10 stk/Price 10 flies 200,- NOK

Streaking Caddie brun kropp/Brown Body Art.nr. 11007 Pris 10 stk/Price 10 flies 200,- NOK

Døgnflue fallskjerm brun kropp/Mayfly Parachut Brown Body Art.nr. 11008 Pris 10 stk/Price 10 flies 200,- NOK

Helt Fnatt Art.nr. 11009 Pris 10 stk/Price 10 flies 200,- NOK

Bustenskiold Art.nr. 11010 Pris 10 stk/Price 10 flies 200,- NOK

Black Gnat Art.nr. 11011 Pris 10 stk/Price 10 flies 200,- NOK

Luringen Art.nr. 11012 Pris 10 stk/Price 10 flies 200,- NOK

Otern Art.nr. 11013 Pris 10 stk/Price 10 flies 200,- NOK

Liten gaveesker med 5 forskjellige fiskefluer.
Stor gaveeske med 10 forskjellige fiskefluer, eller to av hver av 5 forskjellige fluer.

Small Gift Box with 5 different Flies for flyfishing.
Big Gift Box with 10 different Flies, or two of each of 5 different Flies.

Utvalgte fiskefluer. Enkelte arter med egenartet design. Selges i minste kvantum 10 stk, assortert som du ønsker.

Selected Flies for Flyfishing. Some Species in distinctive Designs. Minimum quantity of 10, assorted as you wish.

Send din bestilling på epost/Please send your order on Email

  littavart@gmail.com